Teamontwikkeling

Versterking van Samenwerking

Tiofarma is een farmaceutische fabrikant die al jarenlang een grote groei doormaakt. Daardoor was het nu ook tijd om te werken aan het versterken van het team. Het creëren van een gedeelde visie en het benutten van de unieke bijdragen van elk teamlid zijn essentieel voor succesvol teamwerk.

Inzicht in Individuele Krachten

Voorafgaand aan de teamsessie hebben alle teamleden de Gedrag- en Driving forces-analyse online ingevuld. Deze waardevolle instrumenten bieden inzicht in de unieke toegevoegde waarde van elk teamlid. In individuele gesprekken hebben we de rapporten uitvoerig besproken, waardoor er ruimte ontstond om dieper in te gaan op persoonlijke uitdagingen en ontwikkelingsmogelijkheden.

Resultaten

Reacties uit het team over wat het traject heeft opgeleverd:

  • Meer ruimte voor ieders individuele krachten binnen het team
  • Inzicht in mijn eigen functioneren en hoe ons team naadloos op elkaar aansluit
  • Ik heb mijn collega’s op een veel dieper niveau leren kennen


Over Martine

Martine heeft een positieve, persoonlijke en creatieve aanpak, waarbij ontwikkeling voorop staat. Daarbij is er zowel aandacht voor ieder teamlid individueel als voor de groepsdynamiek.