Teamtraining

Feedback geven

Robidus, een toonaangevende partner op het gebied van sociale zekerheid, hecht veel waarde aan effectieve teamsamenwerking. Toen één van hun teams te maken kreeg met veel onrust, ontstond de behoefte aan een training feedback geven.

Trajectaanpak

The UP Movement heeft een trajectaanpak ontwikkeld, bestaande uit drie korte sessies, waarin de opgedane inzichten direct konden worden toegepast in de praktijk. Deze aanpak bood ruimte om het vertrouwen binnen het team op te bouwen en te versterken.

Cultuur van Openheid
Het traject heeft merkbare resultaten opgeleverd. Het team ontwikkelde een cultuur van openheid en eerlijkheid, waarin feedback op constructieve wijze werd gegeven en ontvangen. Deze positieve verandering resulteerde in een verbeterde samenwerking en communicatie binnen het team.

“Haar rustige aanpak, zonder oordeel, creëerde een veilige omgeving waarin wij onszelf konden zijn en waardevolle inzichten konden verwerven. Ze had oog voor de individuele behoeften van de deelnemers en ze ging flexibel om met het programma.”