Unlock
Culture Power

Cultuurtrainingen voor blijvende gedragsverandering

Unlock
Culture
Power

Cultuurtrainingen voor blijvende gedragsverandering

Cultuurtrainingen

Op de vraag: “Wat komt er als eerste in je op als je denkt aan een cultuurtraject?” Dan horen wij vaak: langdurige trajecten, weinig concreet resultaat, te duur, nutteloos. Kortom, cultuurontwikkeling heeft nogal een imagoprobleem.

Wij kijken anders naar cultuur.
Cultuur = Gedrag

Cultuur is een verzameling van al die kleine puzzelstukjes van alles wat we doen, wat we zeggen, hoe we handelen, welke keuzes we maken. En al die stukjes samen maakt uiteindelijk de cultuur van je team of organisatie.

  • Cultuur draagt eraan bij om je verbonden te voelen en de juiste mensen aan te trekken.
  • Cultuur zorgt voor helderheid in hoe je met elkaar werkt en wat je belangrijk vindt.
  • Cultuur geeft richting aan de keuzes die je maakt.
  • Door bewust te bouwen aan je cultuur kun je het met elkaar de koers bepalen, in plaats van dat je stuurloos een richting op gaat.

Meer weten?

Lees hieronder over de verschillende maatwerk cultuurtrainingen die wij bieden. Of bekijk ons 5-stappen-maatwerk-aanpak. je kunt natuurlijk ook altijd jullie cultuuruitdaging aan ons voorleggen, dan denken we graag vrijblijvend mee.

Een selectie van onze maatwerk trainingen

Versterk het Vertrouwen

Vertrouwen staat aan de basis van elk goed team en stevige cultuur. Veel teams scoren hier nog laag op. Teamleden spreken zich dan niet uit en daarmee mis je veel potentieel. Ook gaat het ten koste van werkplezier.  Je versterkt het onderling vertrouwen door te zorgen dat de teamleden elkaar beter leren kennen in een veilige sfeer en dat er begrip en respect is voor ieders unieke bijdrage. En daarmee bouw je aan het fundament van je team vanwaaruit je betere resultaten behaald.

Vergroot het LEF

Continue vernieuwing en innovatie zijn cruciaal voor succesvolle bedrijven en organisaties. Deze vernieuwingen vragen meestal om het oprekken van de comfortzone. Dat is ongemakkelijk en wordt het liefst ontweken. Zo is het spannend om fouten te maken of om een afwijkende mening te verkondigen. Wil je als team voorop lopen en actief bijdragen aan deze vernieuwing? Vergroot dan het LEF in jullie cultuur, dan zorgt dat voor een versnelling op alle fronten. Hebben jullie het lef om deze sessie te doen?

Bouw een Groeicultuur

Leidinggevenden hebben in een team vooral de gesprekken over de groei en ontwikkeling van teamleden. Wil je echt een versnelling? Kies dan voor een cultuur waarin je met elkaar bezig bent om elke dag te leren en te groeien. In een groeicultuur is er transparantie over de leer- en ontwikkeldoelen van directe teamleden. Zo kunnen ook teamleden onderling elkaar  supporten & challengen in hun groei en ontwikkeling. En kun je de potentie die er in het team zit, echt tot zijn recht laten komen.

Doorleef de Kernwaarden

In hoeverre worden de kernwaarden doorleefd in het team? Of is het vooral een pagina op jullie website waarin ze voor jullie klanten vindbaar zijn? En passen de huidige kernwaarden nog bij waar jullie als bedrijf staan? In de sessie starten we met het formuleren van een helder en gedragen doel. Daarna zetten we diverse interactieve vormen in om met elkaar de juiste woorden te kiezen of de woorden te doorleven. Een concrete en praktische manier om direct te bouwen aan een sterker team.

Trainers

The UP movement werkt met diverse senior trainers in een netwerk. Zo hebben we de flexibiliteit om één of meerdere trainers te kiezen die goed aansluiten bij jullie organisatie.

Alle trainers hebben een (team)coach achtergrond en hebben daardoor oog voor de onderlinge dynamiek en patronen in het team én voor het helpen vergroten van het zelfinzicht bij elk teamlid. Op deze manier bieden we ook tijdens de sessie 100% maatwerk om met elkaar het beste resultaat te behalen.

De trainers zijn in staat om snel een vertrouwde sfeer neer te zetten en weten dynamisch mee te bewegen met de behoefte van de groep, maar wel altijd met het resultaat voor ogen.

Martine, Rebekka, Hilde, Carolien, Robin en Maaike