Werkwijze

Je bent wellicht huiverig om weer een training te volgen met je team. Je hebt in het verleden al vaker trainingen georganiseerd waarna het team binnen een paar weken weer terug viel in het oude gedrag. Zonde van de investering in tijd en geld! Je twijfelt dan ook of je nu weer een training moet organiseren voor het team. En toch wil je dat er wat verandert. Je zoekt een training die wel echt een verschil maakt en zorgt voor blijvende gedragsverandering in het team. Lees hoe wij dat voor onze klanten realiseren met ons ‘5 Stappenplan voor blijvende gedragsverandering’.

Het 5 stappenplan voor blijvende gedragsverandering

De 5 stappen voor blijvende gedragsverandering


Stap 1: Formuleer een helder doel

Elke training is een MIDDEL tot een DOEL en geen DOEL op zich. Wij focussen ons niet op symptoombestrijding, maar pakken het onderliggende probleem aan. Bij de start van elk traject zorgen we dat we met elkaar scherp krijgen: 

  • Welk onderliggend probleem lossen we op, welk doel willen we bereiken?
  • Wat is de reden waarom het gewenste gedrag er nu nog niet is?
  • Wat is er nodig om die drempels of barrières weg te nemen zodat het doel wel wordt bereikt?


Stap 2: Maak de noodzaak voelbaar

In veel trainingen hebben deelnemers aan het begin van de training een wat afwachtende houding. Ze zijn dan vaak benieuwd wat de training hen gaat brengen. En zitten letterlijk wat achterover in hun stoel. Dat is niet een houding die het beste resultaat oplevert. 

Wij starten elk traject met een korte kick-off sessie, vaak gekoppeld aan een bestaand werkoverleg, waarin het doel en de noodzaak centraal staan. Na deze sessie doorleven de teamleden het belang en de motivatie om met elkaar het doel te bereiken.

Stap 3: Focus op versterken van ieders Super Power

Ieder teamlid heeft een unieke combinatie van kwaliteiten, talenten, eigenschappen en ook van mogelijke belemmeringen en valkuilen. Daarom werken wij in trainingen altijd vanuit het versterken van ieders Super Power. Dat betekent: De natuurlijke stijl versterken en de persoonlijke valkuilen verkleinen. Onze aanpak biedt voldoende ruimte om in een teamtraining ook te focussen op ieder zijn persoonlijke uitdagingen en leerdoelen.

Stap 4: Leer praktische handvatten

Dit is de kern van de training, waar ook de meeste tijd naar toe gaat. Hier gaan we echt aan de slag om vaardigheden te leren aan de hand van praktische handvatten en modellen. Alleen zonder de drie stappen hiervoor, zorgt deze stap nooit voor blijvende gedragsverandering.
Met de handvatten wordt in de training direct geoefend. Teamleden gaan experimenteren met nieuw gedrag waardoor drempels worden verlaagd om het ook na de training toe te gaan passen.

Stap 5: Experimenteer in de praktijk

Na het afronden van de training komt het erop aan om daadwerkelijk te zorgen voor die blijvende gedragsverandering. Daarom eindigt elke training met het maken van een actieplan door het team om de geleerde kennis toe te gaan passen. Een paar weken na het experimenteren met dit nieuwe gedrag is er een afsluitende sessie waarin successen worden gevierd en met elkaar de puntjes op de i worden gezet.

Trajectaanpak

Wil jij ook blijvende gedragsverandering en zo met je team blijven groeien? Kies dan voor onze trajectaanpak waarin we deze 5 stappen doorlopen.

Het is ons doel om in zo’n kort mogelijke tijd een blijvend resultaat te behalen. Wij beseffen ons dat elk uur wat je besteed aan een training een dubbele investering vraagt. Naast de investering van de training, is elk uur dat een team niet aan het werk is ook kostbaar. Belangrijk dus dat het een investering is met een goed rendement.

Persoonlijke en zakelijke groei gaan, net als in de natuur, geleidelijk. Je bereikt daarom meer door vaker kortere sessies te plannen, dan dat je alles combineert in één dag. De deelnemers gebruiken de tijd tussen de sessies om aan de hand van opdrachten de opgedane inzichten direct toe te passen in de praktijk. Afhankelijk van het doel en de situatie maken wij een traject op maat. 

Een voorbeeld: In plaats van één trainingsdag van 8 uur die van 9.00 – 17.00 uur is gepland, kan je ook het traject plannen, volgens de opzet zoals je die hiernaast ziet.

Soms ben je niet op zoek naar een langer traject, maar zoek je een kortere sessie. Ook die kunnen wij verzorgen. Bekijk hier de diverse mogelijkheden.

Martine, Rebekka, Hilde, Carolien, Robin en Maaike

Trainers

The UP movement werkt met diverse senior trainers in een netwerk. Zo hebben we de flexibiliteit om één of meerdere trainers te kiezen die goed aansluiten bij jullie organisatie.

Alle trainers hebben een (team)coach achtergrond en hebben daardoor oog voor de onderlinge dynamiek en patronen in het team én voor het helpen vergroten van het zelfinzicht bij elk teamlid. Op deze manier bieden we ook tijdens de sessie 100% maatwerk om met elkaar het beste resultaat te behalen.

De trainers zijn in staat om snel een vertrouwde sfeer neer te zetten en weten dynamisch mee te bewegen met de behoefte van de groep, maar wel altijd met het resultaat voor ogen.