Tiofarma

Het doel van het teamtraject is om toe te werken naar een teamvisie, waar ieder teamlid zijn unieke bijdrage aan levert. De kracht en tevens valkuil van dit team is dat ze een heel hecht team zijn. De eensgezindheid en saamhorigheid scoren heel hoog. Door tijdens de dag aandacht te geven aan individuele krachten en drijfveren, is er meer ruimte gekomen voor ieders unieke bijdrage aan het team en aan de teamvisie.

Talenten & Drijfverenanalyse

Voorafgaand aan de teamsessie hebben alle teamleden online de Talenten- en Drijfverenanalyse gemaakt. Deze tools geven inzicht in ieder zijn unieke toegevoegde waarde. De rapporten zijn in een individueel gesprek besproken, zodat er veel ruimte is om in te zoomen op persoonlijke uitdagingen en ontwikkelingen.

Resultaten

Een aantal reacties uit het team over wat het traject heeft opgeleverd:

  • Meer ruimte voor ieders individuele krachten binnen het team
  • Inzicht in het functioneren van mijzelf en hoe ons team bij elkaar past
  • Ik heb mijn collega’s op een andere manier leren kennen


Over Martine

Martine heeft een positieve, persoonlijke en creatieve aanpak, waarbij ontwikkeling voorop staat. Daarbij is er zowel aandacht voor ieder teamlid individueel als voor de groepsdynamiek.