Trainen van ‘groei’-spieren

Het trainen van een spier kost tijd en bouw je langzaam op. Een marathon loop je ook niet in één dag. Dat vraagt veel training en hoe meer je je spieren hebt getraind hoe beter je ze kunt belasten. Voor topsporters is training ook onderdeel van hun normale dagelijkse routine. Door het trainen van hun spieren kunnen topsporters tot de ultieme inspanning komen en het beste resultaat bereiken.

Dit geldt ook voor het trainen van de drie ‘groei’-spieren die zorgen dat je als team kunt ontwikkelen. Hoe sterker deze spieren worden, hoe sneller en verder je als team kunt groeien.

  1. De bewustzijnsspier
    Van onbewust naar bewust is de eerste stap die nodig is om te groeien en te vernieuwen. Bewust worden van je kwaliteiten, je dromen, je visie en ook je patronen, conditioneringen, valkuilen etc. etc. Hoe sterker de bewustzijnspier is, hoe meer licht je kunt zetten op zaken die je onbewust sturen. Dit geldt zowel op persoonlijk vlak als op team en organisatie niveau.
  2. De comfort spier. Vernieuwen gebeurt per definitie buiten je comfort zone. Onze mind houdt niet van ongemak en wil ons graag in deze comfortzone houden. Als je je comfortspier kunt versterken, dan kun je ook individueel en collectief je comfortzone oprekken. Dat heeft een versnellend effect heeft op organisatievernieuwing.
  3. De kwetsbaarheid spier. Op het moment dat je met elkaar in dialoog kan zijn over wat je raakt, waar je blij van wordt of wat je lastig vindt, kan dat een enorme boost geven aan je bewustzijnspier. Ook het team en organisatie bewuste wordt groter als je met elkaar kwetsbare en diepgaande dialogen kunt voeren.


In het begin kan het onwennig zijn om deze spieren in te zetten en kan het je ook ‘spierpijn’ opleveren. Bedrijven die investeren om deze vaardigheden met elkaar eigen te maken, vergroten de groeikracht van het team of bedrijf. En daarmee heb je de sleutel in handen om nu en in de toekomst succesvol te zijn. Al onze trainingen dragen bij aan het vergroten van de kracht van deze spieren.