Vol gas vooruit

Het bedrijf groeit snel. Dat is ook precies de bedoeling, maar die groei zorgt ook voor uitdagingen in het team. Toen het team kleiner was, leek alles als vanzelf te gaan. Iedereen wist elkaar goed te vinden. En iedereen zette met elkaar de schouders eronder om aan het bedrijf te werken.

Naarmate het bedrijf groeit, wordt de afstand tussen de leidinggevenden en het team groter. Net als de afstand tussen de teams onderling. Die grotere afstand en complexere dynamieken zijn de oorzaak voor het toenemen van o.a.:
Miscommunicatie, Eilandjesgedrag, Reactief & afwachtend gedrag, Weerstand of geklaag.

En deze frustratie en gedoe zorgt voor een REM op alle plannen en ontwikkelingen.

Een kenmerk van een snelgroeiend bedrijf is dat alles continu verandert. Het vraagt van teamleden dat zij zich continu aanpassen aan de veranderende omstandigheden. De veranderingen gaan vaak zo snel, dat je ze amper kunt bijhouden en je altijd achter de feiten aanloopt.

Door al die veranderingen zijn teamleden vaak wat zoekend: wat wordt er van mij verwacht en wat kan ik wel of niet doen. Vaak komt er een behoefte aan meer structuur en meer regels, maar daar zit ook een risico in. Hoe meer regels en structuur hoe meer teamleden binnen dat kader blijven en juist vaak wat passiever en afwachtender worden.

Doe geen concessies aan je ambities en groeiplannen.
Volg deze drie stappen:

Doe het NU

Hoe kleiner het team, hoe makkelijker het is om een goed fundament in samenwerking en cultuur te bouwen. In een groter team is het veranderen van ingesleten gedragspatronen veel lastiger. Dat kun je voorkomen door NU te bouwen aan een goed fundament.

Ga voor EN-EN

Dus EN full focus op het bouwen aan het bedrijf EN dat momentum gebruiken om de teamdynamiek te verbeteren. Geen lange heisessies en ‘navelstaar’ momenten die veel tijd en geld kosten, maar ‘in the game’ met elkaar zorgen voor het maximale resultaat.

Focus op Eigenaarschap

Ieder teamlid heeft zijn unieke toegevoegde waarde aan het bedrijf. Zorg dat het hele team eigenaarschap neemt om met elkaar te gaan voor het maximale resultaat en de optimale toegevoegde waarde van ieder teamlid.

Tijd is geld

Personeelskosten drukken zwaar op de begroting en zijn dus een belangrijke driver. Het team ontvangt een fulltime salaris. Dan wil je ook dat het team zoveel mogelijk tijd ook daadwerkelijk waarde toevoegt aan het bedrijf.

Door de vertragende teamdynamiek neemt de verloren tijd toe. Denk daarbij aan tijd die wordt besteed aan miscommunicatie, onduidelijkheid, afwachtend gedrag, geklaag of onderling gedoe. Dat kost tijd en dus geld en daarmee vertraagt het de groei van het bedrijf. Gevolg: je geeft gas met de rem erop.

Stel: je brengt de verspilde tijd van het menselijk kapitaal met 1% terug. Wat voor resultaten  kun je bereiken in die 1% extra tijd? Of als het percentage veel hoger is? Misschien wel precies het verschil waarmee je de concurrentie voorblijft!

Wij werken graag aan een positieve business case:
In hoeveel tijd kun je de investering in het verbeteren van de teamdynamiek terugverdienen met de rendementswinst op het menselijk kapitaal?